Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ           :    ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ  ΚΟΣΜΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    :    ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     :    ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ                 :     ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ       :     ΣΤΑΥΡΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΦ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ    ΤΕΞΑΚΑΛΙΔΗΣ  ΑΝΕΣΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ                  :     ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ